Slovenska B2 • Textläsning

med inriktning på litterära texter

Här finns en äldre version av denna antologi
 • 10.1. S Ivánka Hêrgold: Ngórongóro Prosa 5.798
 • 10.2. S Trgovína med mórjem in nótranostjo Sakprosa 2.513
 • 10.3. S Doleńjska Sakprosa 3.212
 • 10.4. S Koreníne slovénskega knjížnega jezíka Sakprosa 1.735
 • 10.5. R Sréčko Kosovél: Októbər Lyrik
 • 10.6. R Sréčko Kosovél: Óstri rítmi Lyrik 565
 • 11.1. S Alêš Čár: Ôn Prosa 9.810
 • 11.2. S Bela krajina Sakprosa 3.683
 • 11.3. R Lucija Stupica: Zločin lune Lyrik 597
 • 12.1. S Líli Potpára: Se vam zeló mudí? Prosa 8.588
 • 12.2. S Obrámba pred Túrki Sakprosa 2.490
 • 12.3. S Značílnosti panónskega svetá Sakprosa 2.209
 • 12.4. R Minatti: Pomlád Lyrik 605
 • 13.1. S Manka Kremenšək Križman: Podnajemnik Prosa 8.388
 • 13.2. S Fránjo Fránčič: Ljúbi svôjo družíno, kot ljúbiš sámega sêbe! Prosa 3.222
 • 13.3. S Kméčko prebiváłstvo v pretêklosti Sakprosa 2.349
 • 13.4. R Strójan: Dán ko me ljúbiš Lyrik 683
 • 14.1. S Vínko Möderndórfer: Slovó (Ôna) Prosa 4.147
 • 14.2. R Suzána Trátnik: Životínjsko cárstvo Prosa 6.846
 • 14.3. S Goríce in vinográdništvo Sakprosa 1.903
 • 14.4. S Vplív prométa in trgovíne na razvôj mést Sakprosa 3.338
 • 15.1. S Bogástvo dáljne pretêklosti Sakprosa 3.221
 • 15.2. R Janez Ménart: Semafóri Lyrik 737
 • 16.1. S Máribor - drúgo nájvéčje mésto Slovénije Sakprosa 2.426
 • 16.2. S Značílnosti primórskega svetá Sakprosa 1.441
 • 16.3. R Marinka Poštrak: Uročenost Lyrik
 • 16.4. R Marinka Poštrak: Zarila sem se Lyrik
 • 16.5. R Marinka Poštrak: Ljubezenski psalm Lyrik 885
 • 17.1. S Kmetíjstvo v zalédju Sakprosa 2.874
 • 17.2. S Gospodárjenje z mórjem Sakprosa 1.925
 • 17.3. F Bráne Mozétič: Ali vídiš Lyrik
 • 17.4. F Bráne Mozétič: Drôbən dəž Lyrik
 • 17.5. F Bráne Mozétič: Sánjał səm te Lyrik 1.321
 • 18.1. S Primórski svét v pretêklosti Sakprosa 5.138
 • 18.2. F Bárbara Korún: V breztéžnosti, Lyrik
 • 18.3. F Bárbara Korún: Róže, Lyrik
 • 18.4. F Bárbara Korún: Biserovína mòłka, Lyrik
 • 18.5. F Bárbara Korún: Vrišč žlehtnih sadov Lyrik
 • 18.6. F Bárbara Korún: Sméh v drvéčem ávtu Lyrik 1.767
 • 19.1. S Slovénci skozi čás Sakprosa 4.057
 • 19.2. F Alêš Štégər: Lyrik 1.872

Inga kommentarer: