Slovenska B1 • Textläsning

med inriktning på litterära texter

Här finns en äldre version av denna antologi
 • 1.1. S Polona Glavan: Pravzaprav Prosa 4.487
 • 1.2. R Dane Zajc: Dva vrana Lyrik 246 - översättning: Två korpar
 • 2.1. S Miloš Mikeln: Strip strup – denarja kup Prosa 5.747
 • 2.2. R Janez Menart: Jaz Lyrik 316 - översättning: Jag
 • 3.1. S Andrej Skubic: Grenki med Prosa 8.875
 • 4.1. R Andrèj Blátnik: Vlážne sténe Prosa 3.960 - översättning: Fuktiga väggar
 • 4.2. S Promêt in nasélja v álpskih dolínah Sakprosa 6.012
 • 5.1. S Tóne Pártljič: Mála Prosa 16.910
 • 6.1. S Márijan Púšavəc: Níklas in Pétra Bermúdtzky Prosa 9.063
 • 6.2. R Dáne Zájc: Zvonci novega dne Lyrik 937
 • 6.3. R Oton Župančič: Jezero Lyrik 398
 • 6.4. R Svetlána Makárovič: Dán Lyrik 364 - översättning: Dagen
 • 7.1. S Mílan Kléč: Tísti hotél Prosa 4.213
 • 7.2. S Ravnínski déł álpskega svetá Sakprosa 1.905
 • 7.3. S Ljubljána - glávno mésto Slovénije Sakprosa 3.575
 • 7.4. S Sledôvi pretêklosti v álpskem svétu Sakprosa 2.118
 • 8.1. S Anita Hudl: No, kaj takega Prosa 2.723
 • 8.2. S Žárko Petán: Živálski vŕt Prosa 4.314
 • 8.3. S Ob izvírih Ljubljánice Sakprosa 2.921
 • 8.4. R Kájetan Kôvič: Rdéča pésəm Lyrik 380
 • 8.5. R Mílan Jésih: Nékega dné Lyrik 489 - översättning: En dag
 • 8.6. R Bránko Gradíšnik: Pázi, beséde Lyrik 560
 • 9.1. S Zóran Hočévar: Šólən z Bréga Prosa 18.387

Inga kommentarer: