A, B, C... 1, 2, 3, Gremo: Lektion 3

Lektion 3 finns på sidorna 35-46 och 110-111 i läroboken. Den handlar främst om saker i hemmet, kläder, färger och de mest centrala släktskapsorden.

  • Börja med att lyssna på alla tillhörande inspelningar på CD-skivan.
  • Arbeta med samtliga övningar i lektionen samt grammatikövningarna på sidorna 110-111. Rätta övningarna och samtliga grammatikövningar med hjälp av facit på sidorna 146.
  • I den här lektionen finns ingen sammanhängande text som lämpar sig något vidare för översättning. Det arbetsmomentet låter vi därför vila till nästa vecka. I stället finns övning nr 12 på sidan 43 där du skall lyssna på texten på CD:ns spår 30. Skriv ner den upplästa texten som diktamen. Rätta sedan med hjälp av lösningen på sidan 139.