A, B, C... 1, 2, 3, Gremo: Lektion 4

Lektion 4 finns på sidorna 47-60 och 113-117 i läroboken. Den handlar främst om vad man gör på jobbet och på fritiden samt om klockan.

  • Börja med att lyssna på alla tillhörande inspelningar på CD-skivan.
  • Arbeta med samtliga övningar i lektionen samt grammatikövningarna på sidorna 113-117. Rätta övningarna och samtliga grammatikövningar med hjälp av facit på sidorna 146-147.Inga kommentarer: