A, B, C... 1, 2, 3, Gremo: Lektion 6

Lektion 6 finns på sidorna 71-82 och 121-124 i läroboken. Den handlar främst om att resa och att ta in på hotell.

  • Börja med att lyssna på alla tillhörande inspelningar på CD-skivan.
  • Arbeta med samtliga övningar i lektionen samt grammatikövningarna på sidorna 121-124. Rätta övningarna och samtliga grammatikövningar med hjälp av facit på sidorna 148.