A, B, C... 1, 2, 3, Gremo: Lektion 7

Lektion 7 finns på sidorna 83-92 och 125-126 i läroboken. Den handlar främst om sjukdomar och läkarbesök.

  • Börja med att lyssna på alla tillhörande inspelningar på CD-skivan.
  • Arbeta med samtliga övningar i lektionen samt grammatikövningarna på sidorna 125-126. Rätta övningarna och samtliga grammatikövningar med hjälp av facit på sidorna 148.