A, B, C... 1, 2, 3, Gremo: Lektion 8

Lektion 8 finns på sidorna 93-102 och 127-128 i läroboken. Den handlar om olika typer av service och tjänster.

  • Börja med att lyssna på alla tillhörande inspelningar på CD-skivan.
  • Arbeta med samtliga övningar i lektionen samt grammatikövningarna på sidorna 127-128. Rätta övningarna och samtliga grammatikövningar med hjälp av facit på sidorna 148-149.


Arbetsuppgifter med facitförslag
  • översätt Mi lahko pomagate, prosim? s. 93 - jämför med facit förslag
  • översätt övning 1, Poslušajte in preberite. Kje to rečete? Povežite. s. 95 - jämför med facit förslag
  • översätt övning 3, Poslušajte in dopolnite. s. 96 - jämför med facit förslag
  • översätt övning 6, Preberite sporočilo in napišite odgovor. s. 98 - jämför med facit förslag