A, B, C... 1, 2, 3 Gremo • 4 enota • slovarček

Träna glosorna på:

markerar aspekten: pågående > fullbordad eller fullbordad < pågående
ə markerar flyktig vokal som faller bort när en ändelse läggs till ordet.
♦ står mellan manliga och kvinnliga former.
• står mellan ordet och exemplen.bêre läser
blagájna kassa
bráłbrála läste
čása (genitiv av čás) tid
čésa (genitiv av káj) vad
déla gör
délałdélala gjorde
domòv [domòw] hem (förflyttning, riktning)
frizêrfrizêrka frisör, frisörska
gléda tittar
glédałglédala tittade
gré går (mot ett mål)
hódi går (utan mål eller flera gånger)
hôdiłhodíla gick (utan mål eller flera gånger)
igrá spelar
igráłigrála spelade
izlêt utflykt
äter
är
jédəł jédla (verb) åt
káj vad
kasnéje senare
kíno bio
kolesári cyklar
kóliko hur mycket
koló cykel
s kolésom med cykel
koncêrt konsert
kúha kokar, lagar mat
kúhał kúhala kokade, lagade mat
mésto stad
mogóče kanske
najbrž antagligen, nog
nakúp inköp
nogomêt fotboll
obísk besök
oblêče se klär på sig
oblékəł seoblékla se klädde på sig
oprávək ärende
péš till fots
pijáča dryck
píje dricker
píłpíla drack
písałpisála skrev
píše skriver
plávati simma; flyta
plésałplésala dansade
pléše dansar
po (+ lokativ) efter
počíva vilar
počívałpočívala vilade
pogovárja se pratar, samtalar
pogovárjał sepogovárjala se pratade, samtalade
poslúša lyssnar
poslúšał poslúšala lyssnade
posprávlja städar
posprávljałposprávljala städade
prèj tidigare, före, förut
rád [rát]♦ ráda gärna, glad
sestánək möte, sammanträde
slúžba arbete, anställning
smúčati åka skidor
sodélavəcsodélavka medarbetare
spáłspála sov
spí sover
sprehája se promenerar
sprehôd [sprehôt] promenad
šəłšla gick (mot ett mål)
tečáj kurs
telefoníra telefonerar, ringer
telefonírałtelefonírala telefonerade, ringde
trgovína affär
tušíra se duschar
tušírał se tušírala se duschade
vstáł [ustáw] ♦ vstála ([ustála]) steg upp, reste sig
vstáne stiger upp, reser sig
umíje se tvättar sig
umíł seumíla se tvättade sig
vən ut
vózi se åker
vôził sevozíla se åkte
vŕt [vərt] trädgård
zabáva nöje, tillställning, fest
zdravníkzdravníca läkare
žáł ([žáw]) tyvärr


ne mára tycker inte om
ukvárja se z (+ instrumentalis) sysslar med ngt, ägnar sig åt ngt
z veséljem gärna, med glädje


dán dag
tédən vecka
mésəc månad
léto år

pomlád vår
polétje sommar
jesén höst
zíma vinter

spomládi på våren
poléti på sommaren
jeséni på hösten
pozími på vintern


dopòłdne [dopòwdne] förmiddag
popòłdne [popòwdne] eftermiddag
zjútraj på morgonen
zvečér på kvällen
ponôči på natten
podnévi på dagen

dánəs i dag, idag
včéraj [učéraj] i går, igår
jútri i morgon

védno alltid, ständigt, jämt
nikóli aldrig
včásih [učásih] ibland
ponavádi vanligtvis
potém sedan
zdáj nu
vsák dán [uságdán] varje dag

zgódaj tidigt
pôzno sent
láni i fjol
létos i år
drúgo léto nästa år

zájtrk [zajtərk] frukost
kosílo lunch, middag (på tidig eftermiddag)
večérja kvällsmat, middag (på kvällen)

ponedéljək måndag
tôrək tisdag
sréda onsdag
četŕtək torsdag
pétək fredag
sobóta lördag
nedélja söndag


kdáj när
ob ênih kolckan ett
ob dvéh klockan två
ob tréh klockan tre
ob štírih klockan fyra
ob pêtih klockan fem
ob šêstih klockan sex
ob sêdmih klockan sju
ob ôsmih klockan åtta
ob devêtih klockan nio
ob desêtih klockan tio
ob enájstih klockan elva
ob dvánajstih klockan tolv
ob pôl dvéh klockan halv två


Inga kommentarer: