A, B, C... 1, 2, 3, Gremo

boken kan beställas från Filosofiska fakultetens bokhandel vid universitetet i Ljubljana och man kan även titta i boken där.