Dva, ki ležita

av Gal GjurinTexten finns även på Galswebbplats.

Mehka noč nad mestom spi
Tam sva jaz in tam sva ti
Ko se čas upočasni
Tam sem jaz in tam si ti
Kot dva, ki ležita
Kot dva, ki ležita
Kot dva, ki ležita
In se ljubita
Kot dva, ki ležita
In se ljubita
Kot dva, ki ležita
Kot dva, ki ležita

Stopi dol na moj pomol
Ko je preveč, še vedno nimam dovolj
In ko se čas upočasni
Tam sva jaz in tam sva ti
Kot dva, ki ležita
Kot dva, ki ležita
Kot dva, ki ležita
In se ljubita
Kot dva, ki ležita
Dva, ki ležita
Kot dva, ki ležita
Kot dva, ki ležita

Kot dva, ki ležita
Dva, ki ležita
Kot dva, ki ležita
In se ljubita
Kot dva, ki ležita
Dva, ki ležita
Dva, ki ležita
Dva, ki ležita


Ordlista
mêhka (fem.) mjuk, dov
nád (prep.) ovanför, över
leží
ligger
ki (rel.pron.) som
(temp. konj.) när
upočásni se avtar, går långsammare, saktar in
kôt som, likt, än
ljúbi älskar
stópi kliver, stiger
dôl ner, nedåt
pomôl pir, vågbrytare, kaj, brygga
prevêč för mycket, för många
šê fortfarande, ännu
védno ständigt
dovôlj tillräckligt, nog

Inga kommentarer: