Slovenska A1: Slutuppgift: Prekmurje: språk och litteratur

Det officiella språket i Slovenien är slovenska men i den etniskt blandade regionen nära den ungerska gränsen, Prekmurje, har även ungerska status som officiellt språk. I en slovensk folkräkning från 2002 uppgav 5 212 människor att de är ungrare och 6 237 betraktade ungerska som sitt modersmål, 0,32 % av den totala slovenska befolkningen.

Slaver och ungersktalande har bott sida vid sida i området som idag delas mellan Ungern (ung. Vendvidék) och Slovenien (slo. Prekmurje) i mer än tusen år. I Ungern finns också en liten slovensktalande grupp i Vendvidék, området som gränsar till Slovenien och Österrike. Under 1800-talet var området som då benämndes Slovenska krajina en del av Ungern, som bedrev en aktiv och stundtals aggressiv assimileringspolitik. En självständighetsrörelse började så sakta ta form och efter första världskriget kämpade en grupp ungerska slovener för att göra Slovenska krajina självständigt, men självständighetsrörelsen slogs ner och området införlivades i den slovenska delen av Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike 1919.

Under lång tid var prekmurščina, den slovenska dialekten som talas i Prekmurje, det gemensamma regionala språket för både invånarna i Prekmurje och för den slovenska minoriteten i Ungern. Det utarbetades en språkstandard och det fanns också 2-300 litterära verk som författats på prekmurščina. Från 1930-talet och i synnerhet efter andra världskrigets slut har dialekten använts i allt mindre utsträckning i skriftlig form. Även om man i officiella sammanhang använder sig av standardslovenska, används prekmurščina i sin talade form fortfarande av stora delar av befolkningen i området och har bevarat flera språkliga drag som skiljer den från standardslovenska, bland annat när det gäller ordförrådet.

Flera författare har skrivit på prekmurščina, däribland Miklós Küzmics, István Küzmics, Ágoston Pável, József Klekl och József Szakovics. I deras och många andras ögon är prekmurščina inte bara en dialekt, det är ett eget språk som de använder för att i sina texter understryka områdets särart gentemot övriga Slovenien. Eftersom flera av de författare som skrev på prekmurščina var antikommunister såg man i det kommunistiska Jugoslavien ner på dialekten. En av flera samtida författare som valt att skriva på (och om!) prekmurščina är Evald Flisar, som har skrivit poesi, dramatik och reseskildringar. En annan är Feri Lainšček, som skriver på prekmurščina och argumenterar för att det är ett eget språk, skilt från slovenskan, och att det finns en identitet i Prekmurje som skiljer sig från den slovenska.


Källor (130131)


av: Sophie Sköld, januari 2013


Inga kommentarer: