Slovenska A1: Slutuppgift: Vinodling i Vipavadalen i Slovenien


Vinodling i Vipavadalen i Primorska-regionen i dagens Slovenien har pågått i dryga 2000 år, ända sedan denna konst introducerades här av romarna [1]. Ett tydligt exempel på att vinodling har en stor betydelse och är djupt rotad hos invånarna i Vipavadalen märks också tydligt av deras vapensköld, där en vinranka med två vinklasar har avbildats [2]. Historikern Janez Vajkard Valvasor skrev 1689 i sin bok ”The Glory of the Duchy of Carniola” [3] att Vipavadalen producerar mer vin än bröd [1]. Romarnas kärlek och respekt för vinodling lever fortfarande vidare hos invånarna i dagens Vipava, där vinodling numera ses som en livsstil [1].

När det är dags att skörda vinrankorna samlas familj och vänner till gårdens vinodlare för att hjälpas åt. Denna tradition är mer av ett vänskapligt och glädjefyllt tillfälle, där vinbonden efter uträttat verk bjuder in till en stor skördefest, inklusive eventuell gratis tillgång till vin under året för vinplockarna [4]. Vinplockningen i Vipavadalen innefattar därmed ingen direkt ekonomisk ersättning till vinplockarna, utan utförs mer i form som en hjälpande tjänst till den nära vän eller familjemedlem som vinbonden oftast är [4]. I princip varje hushåll i Vipavadalen har dessutom en egen liten vinkällare under bostaden, med vinvolymer som kan uppgå till dryga 100 liter för eget bruk [4].

Vinsorter
I dagens Vipava odlas vita klassiska druvor, så som Sauvignon, Malvazija, Laški, Rizling och Chardonnay, samt röda druvor, som exempelvis Merlot, Barbera, Cabernet Sauvignon och Modri Pinot [1]. Vipavas konkurrenskraft på vinodlingsmarknaden har mycket att göra med det faktum att vinbönderna här också odlar många sällsynta och inhemska viner, så som Zelen (slovenska för ordet ”grön”), Pirela och Pikolit [1]. Deras förkärlek till vinodling har gjort att de har sett till att bevara dessa mer gammeldagsa vinrankor. Även de nya mer utvecklade odlingsteknikerna har även tillgodosett återinförandet av dessa vinrankor [1].

Vinkvalitet och vinforskning
Dagens vinbönder i Vipavadalen har därmed förstått att för att erhålla goda viner så krävs det både god kvalitet, samt stort engagemang [1]. Därmed är forskningen kring nya odlingstekniker av vinrankorna av hög vikt, vilket även har medfört att jordbruksskolan på universitetet i Nova Gorica, med placering i Ajdovščina sedan 2008 nu också innefattar ett vin-forsknings-center med namnet ”Wine Research Center” (WRC) [1]. Vinodlingscentret är därmed placerat i vinodlingarnas centrum och har en god kontakt med lokala vinproducenter [5]. Dess forskningsområden innefattar analys av kvaliteten hos vin, optimering av vinodlingstekniker, samt vinmarknadsföring [5]. WRC:s anställda har både praktiska och rena forskarkunskaper [5]. Därtill samarbetar de även med institutioner både i Slovenien, samt utomlands [5].

Osmica
Ett trevligt tillfälle för att förtära både vin och egenproducerade varor från en gård i Slovenien är under den så kallade Osmican. Osmica kommer från ordet ”osem” (som betyder siffran 8 på slovenska) och härstammar från Österrike-Ungern Imperiet, då kejsarinnan Maria-Theresia gav varje gård tillåtelse att sälja sina egenproducerade varor till produktionskostnad, utan påläggsskatt, under endast 8 dagar [6]. Denna tradition lever vidare fortfarande idag, i både Slovenien och i Italien och är en mycket populär och social sammankomst. 2012 publicerades även en dokumentär om Osmicans historia av regissören Pablo Apiolazza [7].


Källor
[1] The Network for Small European Wine Areas, [webbsida] 2013-04-19
[2] CRW Flags' Online Catalog, Vipava (Municipality, Slovenia), [webbsida] 2012-12-21
[3] Die Ehre dess Hertzogthums Crain (originaltitel på tyska), Slava vojvodine Kranjske (titel översatt till slovenska), Janez Vajkard Valvaso, Utgivare: Dr. Rudolf Trofenik, 1689, [webbsida] 2013-04-19
[4] Informationen uppgår till författarens egen erfarenhet.
[5] University of Nova Gorica, Wine Research Centre, [webbsida] 2012-12-21
[6] Osmizza (text på italienska), [webbsida] 2012-12-21
[7] Osmiza, Pablo Apiolazza (2012), IMDb – Internet Movie Database, [webbsida] 2013-04-19
[8] Osmica – wine cellar opened to sell the wine of the previous year, [webbsida], 2012-12-21

Övrigt
[9] 2013 års Osmica-kalender, [webbsida] 2013-04-19
[10] Slovenska viner på Systembolaget i Sverige, [webbsida] 2013-04-19

av: Emanuel Larsson, januari 2013


Inga kommentarer: