20. Slovenska A1: Osma enota + 43-44

Börja med:

  1. Läs sid. 33-34 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
  2. Läs texterna 43-44 på sid. 106-114 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
  3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.
  4.  Läs avsnitt 5-15, s. 98-102 i 8. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
  5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
  6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 20

Inga kommentarer: