Till dig som vill lära dig slovenska på egen hand...

Vid Centret för slovenska som främmande språkuniversitetet i Ljubljana har man utarbetat en serie med bra och moderna läroböcker. Denna läroboksserie har legat till grund för den nätbaserade distansundervisning som bedrivits vid Göteborgs universitet under åren 2004-2011, men som numera är inställd. Allt det kursmaterial som utarbetats i samband med undervisningen i Göteborg har därför tillgängliggjorts på den här bloggen.

Höstterminen 2012 startar den webbaserade distansundervisningen i slovenska på nytt, denna gång vid Uppsala universitet. Anmälan görs via antagning.se från mitten av mars.

Läroböckerna bygger på varandra i denna ordning.
Samtliga titlar kan beställas från Filosofiska fakultetens bokhandel i Ljubljana.
Den som är antagen till en kurs vid Uppsala universitet kan beställa böckerna ovan genom läraren på kursen till ett något rabatterat pris.

Som ett komplement till ovanstående läroböcker läser man också en lång rad andra texter.

Vi har även gjort övningarna i Učimo se slovenščino - Za začetek av Metka Čuk.
Facit hittar du här.

Att flytta allt material som byggts upp på Göteborgs universitets lärplattform till den här bloggen har inneburit ett stort arbete. Den allra största delen av det arbetet har utförts av Dolores Meden, som under flera år har varit en oerhört engagerad student i slovenska och som kommit betydligt längre i sina studier än det kursutbud som Göteborgs universitet har kunnat erbjuda. Härmed vill jag rikta ett mycket varmt tack till Dolores för hennes enorma insatser för slovenskan. Hon har bland annat även gjort en lång rad översättningar till svenska, en bibliografi över (webbpublicerade) översättningar, författarpresentationer, en läsvänlig grammatik samt språkövningar som finns tillgängliga på hennes egen hemsida.

Lycka till med dina studier i slovenska!

Morgan
lärare i slovenska vid UU/GU
morgan.nilsson@moderna.uu.se
morgan.nilsson@gu.se

Inga kommentarer: