Greppa grammatiken

Om nödvändiga kunskaper i grammatik

I formrika språk är det viktigt att studera grammatiken noggrant redan från första början. För att lyckas är det därför nödvändigt att känna till grundläggande grammatiska begrepp. En del sådana termer får man lära sig i grundskolan och på gymnasiet, men eftersom det är mänskligt att glömma sådant man inte använder regelbundet kan det ibland behövas repetition. För att tydligt visa vad man bör känna till finns en lista över viktig grammatisk basterminologi. Listan bygger på innehållet i en lärobok för grundskolans nionde klass med titeln

Greppa grammatiken
Mattias Danielsson & Kerstin Erlandsson-Svevar
Stockholm: Bonniers, 2008
ISBN: 978-91-622-7507-5 (lärobok), 978-91-622-8831-0 (facit)
Adlibris
Bokus

förlagets hemsida med övningar: http://www.greppagrammatiken.bonnierutbildning.se/

Det rekommenderas alltså att den som känner behov av repetition läser denna moderna och fräscha bok. Den är trevligt och bra skriven och utgör en lättsmält sammanfattning av den grammatik som brukar gås igenom i grundskolan.

Termerna i listan nedan bör man alltså kunna innan man påbörjar sina språkstudier. Andra, svårare och mera sofistikerade grammatiska begrepp, brukar som regel förklaras i samband med att de olika grammatiska kategorierna beskrivs i det aktuella språkets grammatik.

Siffrorna i listan nedan hänvisar till resp. sida i boken.

1:a person • 58
2:a person • 58
3:e person • 58
abstrakta substantiv • 7                                          
ackusativobjekt • 117
adjektiv • 27
adverb • 77
adverbial • 127
aktiv verbform • 51
bestämd form • 16
bisats • 133
dativobjekt • 119
direkt objekt • 117
egennamn • 7
femininum • 9
futurum • 48
genitiv • 18
genus • 9
grundtal • 71
huvudsats • 133
imperativ • 49
imperfekt • 41
indirekt objekt • 119
infinitiv • 39
interjektion • 102
kasus • 18
komparativ • 29
komparering • 29
konjunktion • 92
konkreta substantiv • 7
maskulinum • 9
mening • 110
neutrum • 9
numerus • 10
obestämd form • 16
objekt • 117
objektsform • 58
ordningstal • 71
passiv verbform • 51
perfekt • 48
perfekt particip • 49
personliga pronomen • 58
plural • 10
pluskvamperfekt • 48
possessiva pronomen • 61
predikat • 111
predikatsfyllnad • 122
preposition • 83
presens • 48
presens particip • 49
pronomen • 57
reflexiva pronomen • 64
relativa pronomen • 65
rumsadverb • 77
rumsadverbial • 127
räkneord • 70
sats • 109
singular • 10
subjekt • 112
subjektsform • 58
substantiv • 6
superlativ • 29
sättsadverb • 77
sättsadverbial • 127
tempus • 48
tidsadverb • 77
tidsadverbial • 127
verb • 39

Inga kommentarer: