S slovenščino nimam težav: kapitel 5: glosor

> markerar aspekten: pågående > fullbordad eller fullbordad < pågående
ə markerar flyktig vokal som faller bort när en ändelse läggs till ordet.
♦ står mellan manliga och kvinnliga personbeteckningar.
• står mellan ordet och exemplen.


ankétar undersökare, intervjuare avantúra äventyr

avantura -e

brálǝc läsare
délavnik arbetsdag

delodajalec -lca
deloven -a -o
• delovno razmerje

dinámičən dynamisk, energisk
dogódǝk händelse
dokazílo bevis

določen -ena -eno

doživí lever till
fleksibílnost flexibilitet
gládək slät, jämn, glatt
honorárǝn deltids-
izbêre < väljer

izkušnja -e

izmísli si < tänker ut

jasli -i

jávi se < presenterar sig, anmäler sig
komunikatívnost kommunikationsförmåga
kopálke baddräkt, badkläder
krítik recensent
kúpčək liten hög
lástən egen
méni se < diskuterar
móžnost möjlighet
nabêre se < samlar ihop sig
napíše < skriver
natánčnost precision, nogrannhet
navdúšen entusiastisk
nažêne nagnal < schasar, jagar bort
néha < slutar
nêodvísen oberoende, fri, singel
obmóčje område

ocena -e

odkríva > upptäcker, avtäcker
odlómǝk utdrag, paragraf
oglasí se < talar, hörs

omenjen -a -o

ozíra se > tittar på/efter
párkrat några gånger
pázi > aktar

plača -e

pobégne < flyr
počnê > gör
podáljšanje förlängning

podjetje -a
področje -a

pogòj villkor
pogójnik konditionalis

pokojnina -e

póleg +G brevid
pomanjkljívost nackdel
pomíva diskar
ponúdba erbjudande, ansökning
popázi < vaktar
poróčanje > rapportering av poročati
posóda disk
posredúje < / > förmedlar

potrdilo -a

potrpežljív tålmodig

pouk -a

právi < / > säger
prédnost fördel
prihódnjik framtid
priljúbljenost populäritet
privláčən tilltalande, attraktiv
ráme axlar
raziskáva undersökning, researc
razloží < förklarar
razmérje förhållande
razpís annons, tillkännagivande, kallelse
razprávlja > diskuterar

razred -a

skléne < förenar, kontrakterar, beslutar, fastställer
• skleniti delovno razmerje

skomígne < rycker på axlarna
slúži > arbetar, tjänar
spodletí < spodletáva misslyckas
sprèjme < välkomnar, accepterar
• sprejeti v službo

spričevalo -a

strínja se > håller med
šólanje skolgång
šôtor tält
Študentski Servis slovenskt bemanningsföretag
téčnež besvär
terénski terräng-, land-, mark-
tóda men
tújec främling
ubíje < slår ihjäl
ukvárja se > syssla

upokojitev -tve

urejên vårdad, ordnad, stilig
urejênost prydlighet

uslužbenec -nca

utemeljevánje > motiverande av utemeljevati
utemeljí < utemeljúje motiverar
utemeljítev < motivering av utemeljiti
váruška barnflicka
vdá se < ger upp
vméša se < lägger sig i, avbryter

vodja -a/-e

vozníški izpít uppkörning
vrážji djävulsk

vzgojitelj

vzklíkne utbrister
začudí se < förvånas
zahtéva < / > kräver
zapíči < spetsar
zardí < rodnar
zaslúži < förtjänar
zaúpa < / > litar
zavzdíhne < suckar
zbêre < samlar
zbránost koncentration
zdájle nu
življenjepís curriculum vitae
zméni se < kommer överensgloslistan är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: