S slovenščino nimam težav: kapitel 5

Läs hela kapitel 5 på sidorna 28-33 i textboken. Lyssna på alla inspelningar på CD:n.

Glosor finns här

Realia
Stopnje izobrazbe v Sloveniji so:

1. stopnja izobrazbe - nedokončana osovna šola
2. stopnja izobrazbe - osnovna šola
3. stopnja izobrazbe - nižje poklicno izobraževanje
4. stopnja izobrazbe - srednje poklicno izobraževanje
5. stopnja izobrazbe - gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje, srednje tehniško ali drugo strokovno izobraževanje
6. stopnja izobrazbe - višje strokovno izobraževanje
7. stopnja izobrazbe - visoko strokovno izobraževanje, univerzitetno dodiplomsko izobraževanje, magisterij
8. stopnja izobrazbe - doktorat

Grammatik
På sidan 30 repeteras hjälpverben i futurum och deras placering som ”andra element” i satsen illustreras rikligt. Därefter repeteras det oböjliga hjälpverbet bi i konjunktiv och dess placering på ”andra plats”. Observera särskilt att ”första plats” kan upptas av en satsdel som omfattar mer än ett ord.

Därefter kommer en tabell som redogör för den inbördes ordningen mellan olika klitiska småord:
1. hjälpverb som börjar med s- (preteritum) samt bi (konjunktiv)
2. pronomen i ackusativ, genitiv och dativ
3. övriga hjälpverb som börjar med b- (futurum) samt je (preteritum)

”Första plats” kan också upptas av en hel bisats som är placerad före huvudsatsen. De klitiska småroden kommer då allra först i huvudsatsen. Se de två sista exemplen i bokens tabell.

På sidan 31 repeteras formerna i lokativ och deras användning. Listan över användningsområden tar upp:
  • uttryck för befintlighet med prepositionerna v i, na , pri hos, vid, ob vid, invid, nära
  • uttryck för rörelse på ett visst område med prepositionerna po runt i, ob längs
  • uttryck för tid med prepositionen po efter
  • uttryck för tema med prepositionen o om

När det gäller junktionerna (fogeorden) tar man det denna gång upp ki som och kateri vilken.

Om man använder ki måste man tänka sig två fristående satser. Eventuella pronomen i den andra satsen skall bevaras med undantag för subjektspronomen:

To je hiša. Nataša jo je kupila. >> To je hiša, ki jo je Nataša kupila.
To je gospod. Dal sem mu tvoje pismo. >> To je gospod, ki sem mu dal tvoje pismo.
To je stanovanje. V njem živi moj šef. >> To je stanovanje, ki v njem živi moj šef.

Övningar
  • Börja arbeta med övningarna i textboken och gör sen alla i övningshäftet
  • Rätta övningshäftets övningar med facit som du hittar i textboken s. 74

ArbetsuppgifterInga kommentarer: