Slovenska språket: Ordböcker

Kompletterande elektroniskt material:

Böcker

Vid valet av ordbok är det viktigt att betoningen av de slovenska uppslagsorden finns markerad. Odböcker från slovenska som saknar markering av betoningen finns därför inte i denna förteckning.

Svensk-slovenska och slovensk-svenska ordböcker
 • Holmqvist, Lena (2004) Švedsko-slovenski slovar. Ljubljana: SAZU, 302 sidor, ISBN 961-6500-24-4.

Engelsk-slovenska och slovensk-engelska ordböcker
Stora
 • Grabnar, Katja m.fl. (2010) Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS. 1352 s. ISBN 978-86-341-4186-3.
 • Grad, Anton & Henry Leeming (1994) Slovensko-angleški slovar. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 827 pp. ISBN 86-341-0984-4.
 • Grad, Anton m.fl. (1994) Veliki angleško-slovenski slovar. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 1377 pp. ISBN 86-341-0824-4.
 • Mikolič, Tamara (2005–2006) Veliki angleško-slovenski slovar Oxford 1–2. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 2238 sidor, ISBN 86-341-1559-3. 

Mellanstor
 • Berce, Sonja  Sodobni priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar.
 • Grad, Anton. Angleško-slovenski slovar, slovensko-angleški slovar
 • Komac, Daša (2001) Splošni angleško-slovenski in slovensko-angleški moderni slovar. Ljubljana: Cankarjeva založba. 910 pp. ISBN 961-231-229-X.
 • PONS Splošni slovensko-angleški slovar.

Små
 • Komac, Daša (2003) Angleško-slovenski in slovensko-angleški moderni slovar. Ljubljana: Cankarjeva založba. 935 pp. ISBN 961-231-041-6.
 • Javoršek, Marija (1993) Slovensko-angleški slovar. Celovec: Založba Drava. 186 pp. ISBN 3-85435-148-8.
 • Javoršek, Marija (1993) Angleško-slovenski slovar. Celovec: Založba Drava. 274 pp. ISBN 3-85435-147-X.
 • Potočnik, Bernarda . Angleško-slovenski in slovensko-angleški žepni slovar.

Tysk-slovenska och slovensk-tyska ordböcker
 • Debenjak, Doris m.fl. (2003) Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 1652 pp. ISBN 86-341-3033-9. Detta är en av de största och bästa ordböckerna från slovenska.
 • Debenjak, Doris (2005) Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: Državzna založba Slovenije. 1386 sidor. ISBN 86-341-3005-3.
 • Pleteršnik, Maks (1894-95/2006) Slovensko-nemški slovar. Ny translittererad utgåva: Ljubljana: Založba ZRC, 1880 sidor, ISBN 961-6568-13-0.

Slovensk-italienska ordböcker
 • Šlenc, Sergij m.fl. (2006) Veliki slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS. 1539 sidor. ISBN 86-341-1999-8. Detta är en av de största och bästa ordböckerna från slovenska.
Kroatisk-slovenska och slovensk-kroatiska
 • Hrvaško-slovenski in slovensko-hrvaški žepni slovar
 • Kafol, Igor & Mirjanić, Branka (2006). Hrvaško-slovenski, slovensko-hrvaški slovar.

Enspråkiga slovenska
 • Bajec, Anton et al. (2000) Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 1714 pp. ISBN 86-341-1111-3.
 • Toporišič, Jože (2001) Slovenski pravopis. Ljubljana: Založba ZRC. 1805 pp. ISBN 961-6358-37-5.
 • Šircelj-Žnidaršič, Ivanka (1998) Besedišče slovenskega jezika. Ljubljana: SAZU. 1009 pp. ISBN 961-6182-62-5.
 • Snoj, Marko (1997) Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Mladinska knjiga. 900 pp. ISBN 86-11-14772-3.
 • Hajnšek-Holz, Milena & Primož Jakopin (1996) Odzadnji slovar slovenskega jezika. Ljubljana: SAZU. 851 pp. ISBN 961-6182-19-6.

sammanställt av Morgan Nilsson & Dolores MedenInga kommentarer: