Slovenska A1 • Textläsning • Text 12
KÁJ JE TÓ?

To je vlák.
To je stár vlák.
Vlák je stár.

To je híša.
To je stára híša.
Híša je stára.

To je drevó
To je stáro drevó.
Drevó je stáro.

To je zíd.
To je nòv zíd.
Zíd je nòv in lép.

To je césta.
To je lépa césta.
Césta je nôva in lépa.

To je mórje.
To je lépo mórje.
Mórje je velíko in lépo.

To je ávto.
To je njegòv ávto.
Njegòv ávto je stár.

To je Alénka.
To je njegôva žêna.
Njegôva žêna je lépa.

To je koló.
To je njegôvo koló.
Njegôvo koló je lépo.Nove besede

káj vad
vlák [vlák] tåg
híša hus
drevó träd
stár gammal
zíd [zít] mur
césta väg, gata
mórje hav
nòv [nòw], nôva [nôva] ny
lép vacker
vêlik, velíka stor
ávto [áwto] mask. bil

Komentarji

Slovenska substantiv fördelar sig på tre olika typer när det gäller böjning m.fl. regler. Dessa tre grupper är de tre genusen: maskulinum, femininum och neutrum. Maskulina ord behöver alls inte beteckna något manligt och feminina ord behöver inte beteckna något kvinnligt. Termerna är alltså egentligen ganska missvisande.

I språk som tyska och franska måste man i princip lära in utantill vilket genus ett substantiv har. I slovenskan är det betydligt enklare. Huvudreglerna är markerade med fetstil.

maskulina är:
• ord som betecknar män
nästan alla ord som slutar på konsonant
• främmande ord som inte slutar på -a

feminina är:
• ord som betecknar kvinnor
ord som slutar på -a
• ett fåtal ord som slutar på konsonant

neutrala är:
inhemska ord som slutar på -o och -e


De enda ord som är riktigt besvärliga är egentligen de ord som slutar på konsonant och ändå är feminina. Dessa måste läras utantill.

Valet mellan -o och -e i neutrum avgörs av den konsonant som föregår ändelsen. De slovenska konsonanterna delas traditionellt i hårda och mjuka. De flesta konsonanter är hårda och dessa följs av -o. Endast de fem konsonanterna š, ž, č, c, j är mjuka och dessa följs av -e.

Som säkert redan märkts saknar slovenskan bestämd och obestämd form. T.ex. vlák kan alltså översättas till svenska med tåg, ett tåg, tåget allt efter vad som passar bäst i sammanhanget.

Först i ord före l och r uttalas v som [v] trots att det inte följs av vokal, t.ex. vlák [vlák] tåg.


Inga kommentarer: