Slovenska A1 • Textläsning • Text 22
Túdi Hrváška in Madžárska sta evrópski držávi.
Slovénija, Ávstrija, Itálija, Hrváška in Madžárska so evrópske držáve.

Slovénija je májhna držáva.
Švédska ní májhna. Velíka je.
Slovénija ní velíka. Májhna je.

Švédska je véčja kot Slovénija.
Slovénija je mánjša kot Švédska.
Rúsija je nájvéčja držáva v Evrópi.
Vátikan je nájmánjša držáva v Evrópi.

Slovénija je májhna evrópska držáva, ámpak Vátikan je nájmánjša držáva v Evrópi.
Švédska je velíka evrópska držáva, ámpak Rúsija je nájvéčja držáva v Evrópi.


Nove besede

Hrváška [xərváška] Kroatien
mánjši [mánši] mindre
Madžárska Ungern
véčji större
Rúsija Ryssland
nájvéčji störst
Vátikan Vatikanen
nájmánjši [nájmánši] minst


Komentarji

Ett r som inte står intill någon vokal uttalas [ər], t.ex.

Hrváška [xərváška] Kroatien

Ett j som inte står intill någon vokal uttalas inte alls, t.ex.

manjša [mánša] mindre

Komparativ bildas i slovenskan med hjälp av en ändelse. De båda adjektiven stor och liten har helt oregelbundna former i komparativ.

Superlativ bildas i slovenskan alltid genom att lägga prefixet náj- till komparativformen.

májhən liten
mánjši mindre
nájmánjši minst

vêlik stor
véčji större
nájvéčji störst

Inga kommentarer: