Slovenska A1 • Textläsning • Text 23
Ljubljána je slovénsko mésto.
Stóckholm je švédsko mésto.

Ljubljána je velíko slovénsko mésto.
Ljubljána je nájvéčje slovénsko mésto.
Ljubljána je glávno mésto Slovénije.
Stóckholm je velíko švédsko mésto.
Stóckholm je nájvéčje švédsko mésto.
Stóckholm je glávno mésto Švédske.

Stóckholm je véčji kot Ljubljána.
Ljubljána je mánjša kot Stóckholm.

Dúnaj je nájvéčje avstríjsko mésto.
Dúnaj je glávno mésto Ávstrije.

Zágreb je nájvéčje hrváško mésto.
Zágreb je glávno mésto Hrváške.

Rím je nájvéčje italijánsko mésto.
Rím je glávno mésto Itálije.

Búdimpešta je nájvéčje madžársko mésto.
Búdimpešta je glávno mésto Madžárske.

Mílan Novák živí v Slovéniji.
Jê Slovénəc.
Mílan Novák živí v Ljubljáni.

Túdi Alénka Novák živí v Slovéniji.
Jê Slovénka.
Alénka Novák živí v Ljubljáni.

Túdi Mílanovi in Alénkini otrôci živíjo v Slovéniji.
Túdi otrôci so Slovénci.
Alénka in Mílan Novák in njúni otrôci živíjo v Ljubljáni.


Nove besede

glávni [gláwni] huvud-
kôt än
Dúnaj Wien


Komentarji

Precis som relationsbetecknande adjektiv så har komparativ och superlativ alltid ändelsen -i i den maskulina grundformen:

májhən liten
mánjši mindre

vêlik mindre
véčji större

Precis som de neutrala substantiven så har även adjektiven två olika ändelser i den neutrala grundformen, nämligen -o och -e. Man skulle kunna säga att -e är en mindre vanlig variant som används i en viss position, nämligen efter konsonanterna š, ž, č, c, j t.ex.

májhno mésto
en liten stad

mánjše mésto
en mindre stad

Genitiven används i slovenskan, precis som i svenskan, för att uttrycka ägande eller tillhörighet, i synnerhet om det inte är fråga om en person. Ändelsen för feminina substantiv i genitiv är -e.

Femininum
Nominativ -a
Ávstrija

Genitiv -e
Ávstrije

Lokativ -i
Ávstriji

En genitivform som uttrycker ägare skall alltid stå efter det ord som betecknar det ägda, t.ex.

glávno mésto Švédske
Sveriges huvudstad

Inga kommentarer: