Slovenska A1 • Textläsning • Text 24
To je híša.
To je májhna híša.
Túkaj živíta Alénka in Mílan Novák.
Híša je njúna.
Njúna híša ní velíka. Májhna je.
Njúna híša je v Ljubljáni.

Alénka in Mílan Novák živíta v májhni híši v Ljubljáni.
Ali je to híša Alénke Novák?
Já, to je njéna híša.
Ali je to híša Mílana Nováka?
Já, to je túdi njegôva híša.

V híši stanúje Alénka Novák.
V híši stanúje túdi Mílan Novák.
V híši stanújeta Alénka in Mílan Novák.
V híši stanújejo Alénka, Mílan in njúni otrôci.


Alénka, Mílan in njúni otrôci stanújejo v májhni híši v Ljubljáni.
Živíjo v Slovéniji.

Túkaj je Slovénija.
Túkaj je Ljubljána.
Ljubljána je v Slovéniji.
Ljubljána je slovénsko mésto.
Ljubljána je velíko slovénsko mésto.
Ljubljána je glávno mésto Slovénije.

Túkaj je gospód Novák.
Njegôvo imé je Mílan.
Njegòv priímək je Novák.
Imenúje se Mílan Novák.

Túkaj je njegôva žêna.
To je gospá Novák.
Njéno imé je Alénka.
Njén priímək je Novák.
Imenúje se Alénka Novák.
Mílan Novák je njén móž.
Mílan in Alénka Novák sta móž in žêna.
Živíta v Ljubljáni.
Stanújeta v májhni híši.

Túkaj je njúna híša.
Njúna híša ní velíka. Je májhna.
Njúna híša je v Ljubljáni.

Túkaj sta Mílanova in Alénkina sinôva.
To sta Pétər in Ríhard.
Túkaj sta Mílanovi in Alénkini hčérki.
To sta Nína in Matêja.
Túkaj so Mílanovi in Alénkini otrôci.
To so Pétər, Nína, Ríhard in Matêja.

Túkaj je družína Novák: Mílan in Alénka, Pétər, Nína, Ríhard in Matêja.

Káj je tó?
To je Mílanova in Alénkina híša.
Kjé je njúna híša?
Njúna híša je v Ljubljáni.
Kjé pa je Ljubljána?
Ljubljána je v Slovéniji.
Kjé je pa Slovénija?
Slovénija je v Evrópi.

Káj pa je tó?
To je Švédska.
Pa tó?
To je Hrváška.
Pa tó?
Itálija.
Pa tó?
To je Ávstrija.
Káj je pa tó?
To je Madžárska.

Nove besede

hrváški [xərváški] kroatisk
Rím Rom
italijánski italiensk
Búdimpešta Budapest
madžárski ungersk
živí lever, bor
imé namn, förnamn
priímək efternamn
imenúje se kallar sig, kallas, heter
kjé var


Komentarji

Som redan påpekats böjs verben i olika former i slovenskan beroende på subjektet i meningen. Beroende på antal finns det olika former för singular, plural och dual.

Den form som kallas tredje person singular utgör verbets grund, dess böjningsstam. Till denna form är det bara att helt mekaniskt lägga till alla de olika ändelser som finns i presens, totalt sju ändelser för de övriga formerna.

De olika formerna i tredje person ser ut på följande sätt

Presens
3 pers. sing -Ø
živí

3 pers. plur. -jo
živíjo

3 pers. dual -ta
živíta

Om ägaren uttrycks med ett ord används den possessiva formen.

Mílanova híša
Milans hus

Alénkina híša
Alenkas hus

Om ägaren uttrycks med flera ord används genitiv. När ägaren uttrycks med mer än ett ord måste varje ord böjas, inte som i svenskan bara det sista ordet. Ändelsen i genitiv maskulinum är -a.

híša Mílana Nováka
Milan Novaks hus

Feminina efternamn böjs dock inte.

híša Alénke Novák
Alenka Novaks hus

Inga kommentarer: