Slovenska A1 • Textläsning • Text 26
Kakó se imenúje glávno mésto Slovénije?
Imenúje se Ljubljána.

Kakó se imenúje glávno mésto Švédske?
Imenúje se Stóckholm.

Kakó se imenúje glávno mésto Itálije?
Imenúje se Rím.

Kakó se pa imenúje glávno mésto Hrváške?
Imenúje se Zágreb.


Nova beseda

kakó hur


Komentarji

Det lilla ordet se är ett reflexivt pronomen och motsvarar svenskans sig, men många gånger även svenskans ändelse -s i passivum.

Déčək se imenúje Ríhard Novák.
Pojken heter (= kallas / kallar sig) Rihard Novak.

Glávno mésto Slovénije se imenúje Ljubljána.
Sloveniens huvudstad heter (= kallas) Ljubljana.

Detta lilla se sig skall i princip placeras på andra plats i ett påstående, närmare bestämt efter den första satsdelen.

I en ja/nej-fråga skall det stå allra först om frågan inte inleds med ali månne.

Se imenúješ Pétər?
Heter du Peter?

I vardagligt språk förekommer det dock ganska ofta att det placeras först även i påståenden.


Inga kommentarer: