Slovenska A1 • Textläsning • Text 28Följande text är från s. 1 i läroboken Za začétək (Till att börja med, 1999) av Metka Čuk.Tomáž: – Dóbər dán!
Jánez: – Dóbər dán!
Tomáž: – Kdó ste ví?
Jánez: – Jáz səm Jánez Kávčič. In ví?
Tomáž: – Jáz səm Tomáž Hríbar.
Jánez: – Káj ste po poklícu?
Tomáž: – Po poklícu səm programêr. In ví?
Jánez: – Po poklícu səm zdravník.

Káj ste po poklícu?
Səm programêr.
Səm frizêr.
Səm inženír.
Səm policíst.

Káj si po poklícu?
Səm programêrka.
Səm frizêrka.
Səm inženírka.
Səm policístka.


Nove besede

(+ Lokativ) enligt, efter, när det gäller
poklíc yrke
programêr -ja programmerare
zdravník [zdrawník] läkare
programêrka kvinnlig programmerare
frizêr -ja frisör
frizêrka frisörska
inženírka kvinnlig ingenjör
policíst [politsíst] polis
policístka kvinnlig polis


Komentarji

Nu kommer vi tillbaks till kasuset lokativ. Detta kasus används som sagt bara efter sex prepositioner. Två av dessa är v [u] i och na . En tredje är po som har en massa olika betydelser. I den här lektionen dyker uttrycket po poklícu till yrket upp. Men det vore fel att påstå att po betyder till. Snarare betyder den enligt, efter eller när det gäller.

Nedan framgår det att maskulina och neutrala substantiv får ändelsen -u i lokativ. Redan tidigare har vi sett att feminina ord får ändelsen -i.

maskulinum -u
poklíc (nominativ)
po poklícu (lokativ)

Kópər (nominativ)
v Kópru (lokativ)

neutrum -u
Cêlje (nominativ)
v Cêlju (lokativ)

jézero (nominativ)
v jézeru (lokativ)

femininum -i
Ljubljána (nominativ)
v Ljubljáni (lokativ)

univêrza (nominativ)
na univêrzi (lokativ)
Inga kommentarer: