Slovenska A1 • Textläsning • Text 36
Denna text är hämtad från sidan 26 i läroboken Za začétək.


Môja družína

Môja družína živí v Ljubljáni. Mój ôče je profésor, máma pa profésorica. Délata v šóli. Ôče učí slovénščino, máma pa matemátiko.

Imám bráta in sêstro. Mój brát se imenúje Pétər in je študênt. Študíra medicíno in velíko zná. Ôn je vêlik. Mój brát mi je všéč.

Môja sêstra je májhna. Imenúje se Ána. Imá psá. Pə́s se imenúje Píki. Píki je rjáv in májhən.

Živímo v híši. Híša je velíka in béla. V híši so rázne sôbe, kúhinja in kopálnica. V dnévni sôbi glédamo televizíjo, poslúšamo rádio in bêremo. V kúhinji ôče, máma in brát kúhajo. V kúhinji túdi jémo. Jémo krompír, ríž, krúh, mesó, soláto, máslo, sír... Mój ôče zeló dôbro kúha. V kopálnici se umívamo. Jáz imám májhno sôbo. V sôbi spím in se učím.

Nove besede

zná > kan, vet
všéč (+ dativ) [ušéč] till behag (för någon)
rjáv [ərjáw] brun
kúhinja kök
kopálnica badrum (av kópa badar)
dnévni dags-
dnévna sôba [dnéwna] vardagsrum
kúha > lagar mat, kokar
krompír -ja potatis (av ty. Grundbirne jord-päron)
ríž ris
krúh bröd
mesó kött
soláta sallad
máslo smör
sír ost
umíva > tvättar
spí > sover

Komentarji

I slovenskan, precis som i svenskan, har adverben samma ändelse som adjektiven i neutrum singular, nämligen -o.

Knjíga je dobra.
Boken är bra.

Mój ôče zeló dôbro kúha.
Min far lagar mat mycket bra.

Just ordet bra är dessvärre oböjligt på svenska!

Inga kommentarer: