Slovenska A1 • Textläsning • Text 47
Denna text är delvis inspirerad av texten på s. 66 i Slovénska beséda v žívo.


Nòv fánt

Marjána – Žívjo, Láura.
Láura – Žívjo. Govoríjo, da imáš nôvega fánta? A je rés?
Marjána – No, já. Imám nôvega prijátelja, ámpak še nísva pár.
Láura – Od kód pa jê?
Marjána – Iz Zágreba. Hrvát je.
Láura – Kjé si ga pa spoznála?
Marjána – Spoznála səm ga na mórju.
Láura – Nísəm védela, da si bilá na mórju. Kjé si bilá?
Marjána – S prijáteljico səm bilá v Piránu. Tám sva bilí céł tédən.
Láura – Kakó mu je imé?
Marjána – Mláden. Spoznála səm ga že pŕvi dán.
Láura – Kákšən pa jê?
Marjána – Je vêlik, lép, špórtən típ. Imá módre očí in krátke tə́mne lasé. Imá túdi velíkega, lépega, bélega psá in stár, rumên ávto. Ávto je švédski in ga imá že pétnajst lét. Právi, da je ávto zeló dóbər. Z njegôvim stárim, rumênim ávtom sva hodíla na rázne izléte. Šlá sva v Púlo, v Postójno in v Tŕst.
Láura – Kjé si ga pa sréčala?
Marjána – V néki nôvi diskotéki. Mláden živí v Piránu in déla kot bárman v diskotéki. Rád imá modêrno glásbo in jo védno poslúša.
Láura – Kdáj pa ga lahkó spoznám?
Marjána – Čez víkend bo prišə́ł na obísk v Ljubljáno.


Nove besede

rés sant
no eng. well
mu (dativ) för honom, åt honom
špórtən sportig
típ typ
módər blå
očí (fem. plural) ögon
krátək kort
tə'mən mörk
rumên gul
Inga kommentarer: