Slovenska A1 • Textläsning • Text 49
Denna text kommer från läroboken Slovénščina za Slováke av Jasna Honzak-Jahič, men har omarbetats.


Pri Áni

Máma: – Zdrávo!
Ána: – Zdrávo, máma!
Máma: – Gotôvo si láčna.
Ána: – Kot vòłk. Káj imáva?
Máma: – V hladílniku je lítər mléka, kós síra in málo saláme. Čákaj, tú sta še dvá jógurta in pét jájc.
Ána: – Imáva káj krúha?
Máma: – Nê, nímava ga.
Ána: – Níč zató. Imáva pa móko in lahkó spêčem palačínke. Ámpak mórali bova jésti palačínke brez marmeláde, smétane, čokoláde in sladoléda.
Máma: – Saj mídve imáva və́ndar rádi palačínke s sírom.
Ána: – Jútri zjútraj pa mórava v trgovíno!
Máma: – Já. In jáz bom skúhala právo nedéljsko kosílo: govêjo júho, prážen krompír in pečénko.


Nove besede

vòłk, (Npl. vołkôvi) varg
hladílnik kylskåp (jfr. hládən kall)
lítər liter
jógurt jogurt
jájce ägg
níč zató det gör inget, ingen fara, det gör det samma
móka mjöl
spêče, spékəł, spêkla, spêči < pêče steker, bakar (i lite fett eller ugn)
nedéljski söndags- (av nedélja söndag)
govêji nöt-, ox-
práži > steker, friterar (i mycket fett)
pečénka stek (av pêče steker, bakar)

Inga kommentarer: