Slovenska A1 • Textläsning • Text 50
Denna text kommer från läroboken Slovénščina za Slováke av Jasna Honzak-Jahič, men har omarbetats.


Telefónski pogôvori

Drín, drín.
Máma: – Prósim?
Maríja: – Dóbər dán! Maríja pri telefónu. Ráda bi govoríla z Áno.
Máma: – Áne pa ní domá. Ní še prišlá z univêrze. Ji lahkó káj sporočím?
Maríja: – Samó tó, da səm ji telefonírala. Popòłdne jo še ênkrat poklíčem. Hvála vam.

Drín, drín.
Máma: – Prósim?
Maríja: – Maríja túkaj. Ali lahkó dobím Áno?
Máma: – Takój jo poklíčem.
Ána: – Ána pri telefónu.
Maríja: – Žívjo, Ána! Te mótim?
Ána: – Kjé pa! Sáj sva se zmeníli, da se slíšiva.
Maríja: – Imáš ob štírih čás, da gréva kúpit darílo za Vésno?
Ána: – Nê, nímam. Lahkó pa se dobíva ob pôl šêstih. Ne bó prepôzno?
Maríja: – Nê, ne bó. Trgovíne zaprêjo poléti šelê ob ôsmih.
Ána: – Kupíli bova hítro, saj véva, káj je Vésni všéč.
Maríja: – Ob pôl šêstih prídem k têbi. Adíjo!
Ána: – Adíjo!


Nove besede

drín ring
sporočí, sporóčił, spročíla < sporóča meddelar
móti, mótił, motíla > stör
kjé pa inte alls, långt ifrån, ingalunda
zméni se, zménił se, zméníla se < kommer överens, avtalar
darílo gåva, present
dobí se < dobíva se träffas
Inga kommentarer: