Slovenska A1 • Textläsning • Text 54
Texten kommer från Slovénščina za Slováke av Jasna Honzak-Jahič men är i viss mån omarbetad.V trgovíni

Prodajáłka: – Želíte?
Vída: – Ráda bi kopálke. Imáte káj záme?
Prodajáłka: – Katéro števílko nósite?
Vída: – Ósəmintrídeset.
Prodajáłka: – Pokazála vam bom vsê, kar imámo té velikósti.
Vída: – Té oránžne dvódélne kopálke so mi všéč. Pomérila bi jih. Kjé jih lahkó pomérim?
Prodajáłka: – Túkaj zádaj imámo kabíne za pomérjanje.
––––––
Prodajáłka: – So v rédu? Jih zavíjem?
Vída: – Nê, níč še ní tréba zavíjati. Kopálk splôh ne mórem správiti náse. Imáte kaj podóbnega, samó véčjo števílko?
Prodajáłka: – Imám véčje, samó oránžne níso.
Vída: – Potém pa níč. Grém še kam drugám poglédat. Hvála!


Nove besede

kopálke (fem.pl.tant.) baddräkt (av kópa > badar)
števílka nummer
velikóst, -i (f.) storlek
oránžən orange
dvódélni tvådelad
poméri < pomérja mäta, pröva
zádaj baktill, längst bak, längst in
kabína hytt
zavíje, zavíł < zavíja slå in
správi < správlja åstadkomma, få, bringa
podóbən liknande
samó bara, men
potém då, i så fall
potém pa níč här: då får det vara
kám någonstans
drugám någon annanstans

Komentarji

Svenskans relativa som motsvaras på slovenska av ki som när man vet vilket konkret föremål som åsyftas. Om syftningen är lite mera allmän, t.ex. på ett pronomen som vsê allt eller det används i stället kár (det) som. Vidare finns ett särskilt relativt pronomen när man syftar allmänt på en person, utan att avse någon särskild, nämligen kdór (den) som. I vissa uttryck fungerar hjälpverben på egenhand utan huvudverb i slovenskan. Sammanhanget får avgöra vad som åsyftas, men som regel är det vilja ha, ta eller något liknande som avses, t.ex.

Ráda bi kopálke.
Jag skulle vilja ha en baddräkt.

Boš čŕne ali béle hláče?
Skall du ta/ha svarta eller vita byxor?Inga kommentarer: