Slovenska A1 • Textläsning • Text 55
Texten kommer från Slovénščina za Slováke av Jasna Honzak-Jahič men är i viss mån omarbetad.


V trgovíni

Mesár: – Dóbər dán, gospá!
Gospá: – Dóbər dán! Dájte mi pòł kíle mlétega mesá in štíri teléčje zrézke. Nê, ráje mi jih dájte pét.
Mesár: – Teléčjih zrézkov žáł nímam. Teletíne v zádnjem čásu ljudjé splôh ne kupújejo.
Gospá: – Potém mi dájte pa ênega piščánca, prósim. Kóliko stáne vsê skúpaj?
Mesár: – Devétsto tólarjev. Vídite, pri mêni ní dragó.


Nove besede

mesár -j slaktare (av mesó kött)
kíla kilo
mlét mald
mléto mesó köttfärs
teléčji kalv- (av têle kalv)
ráje = rájši hellre, det är bäst att, i stället
teletína kalvkött (av têle kalv)
piščánəc kyckling (av píska > piper)
stáne, stáł > kosta
drág, adv. dragó dyr

Komentarji

Kom ihåg att det alltid skall vara genitiv efter måttsbegrepp, t.ex. pòł kíle mlétega mesáett halvt kilo köttfärs. Här tillämpas denna regel i två led. Först kräver pòł halv att kílakilo skall stå i genitiv. Sedan kräver i sin tur kíla kilo att mléto mesó köttfärs också skall stå i genitiv.

När man inte vill att en siffra skall stå ensam lägger man ofta till stycken i svenskan. I slovenskan lägger man på motsvarande sätt till ett personligt pronomen, i texten jih av dem.

Ráje mi jih dájte pét.
Ge mig fem stycken i stället.

Som påpekats tidigare gör man vid vissa ord åtskillnad mellan adjektiv i neutrum och adverb med hjälp av betoningen, t.ex. drág, drága, drágo etc. dyr och dragó dyrt.

Mesó je drágo.
Köttet är dyrt.

Pri mesárju ní dragó.
Hos slaktaren är det inte dyrt (t.ex. att handla).
Inga kommentarer: