Slovenska A1 • Textläsning • Text 57
Texten kommer från Slovénščina za Slováke av Jasna Honzak-Jahič men är i viss mån omarbetad.


V trgovíni

Vésna: – Dobər dán!
Prodajáłka: – Dóbər dán! Želíte, prósim?
Vésna: – Nékaj láhkega za polétje. Krátke hláče in bombážno májico. Imáte kaj tákega?
Prodajáłka: – Tú so hláče. Imámo jih v béli, módri, rdéči, čŕni in dráp bárvi. Májice so iz tánkega bombáža. So vijóličaste, zelêne, rumêne in módre.
Ána: – Boš čŕne ali dráp hláče?
Vésna: – Káj mísliš? Mogóče je še nájbóljše, če vzámem čŕne hláče in zelêno májico. Samó, da mi ne bó májica prevelíka! Zádnjič səm kupíla dvé števílki prevelíko.
Prodajáłka: – Gréste pomérit?
Gospá: – Kdór ne poméri, slabó kúpi.
Ána: – Zdí se mi, da ti je májica práv, ámpak ráje jo pójdi pomérit!
Vésna: – Kar pomérila jo bom! Katéra mi bo povédala, kjé je kabína?


Nove besede

polétje sommar (av léto år)
bombážni bommuls-
májica t-shirt
čŕn [čə'rən] svart
dráp (oböjligt adj.) ljusbrun
bárva färg
tánək tunn
bombáž bomull
vijóličast violett
zelên grön
kar nog faktiskt


Komentarji

Bland klädesplaggen i det här stycket finns det flera ord som är s.k. plurale tantum och alltså bara finns i pluralform, även om ordet syftar på ett enda plagg, t.ex.

kopálke
baddräkt, badbyxor
hláče byxor

Det tål att påpekas igen att nékaj, káj något och níč inget styr genitiv neutrum av adjektiv, t.ex.

nékaj láhkega något lätt
kaj tákega något sådant

Det lilla adverbet kar (som inte får blandas samman med det relativa pronomenet kar (det) som) har till uppgift att uttrycka extra eftertryck eller betoning av nästföljande ord. Att ge en god standardöversättning till svenska är helt omöjligt. Översättningen är helt avhängig av vilket det nästföljande ordet är. Det verkar som om detta lilla ord utvecklats ur tyskans gar som har liknande betydelse, även om det inte används på riktigt samma sätt.

Kar pomérila jo bom.
Jag skall nog allt pröva den.

Om man vill kan man använda katéra vilken (av er) i stället för kdó vem om man särskilt vill betona att valet enbart står mellan ett antal kvinnor.

Inga kommentarer: