Slovenska A1 • Textläsning • Text 62

Dialogen bygger på en text i Szlovén nyelvkönyv av Ferenc Mukics.


Na bánki

Stránka: – Dóbər dán. Rád bi nékaj vprášał. Vŕnił səm se s potovánja, pa mi je ostálo še nékaj tújega denárja. Pri katérem ôkəncu ga lahkó zaménjam?
Uslúžbenəc: – Na tèj stráni so ôkənca za vplačíla. Vrníti se mórate do vhóda. Tám poíščite ôkənce z napísom “Odkúp in prodája valút”.

Stránka: – Oprostíte, ali lahkó pri vás zaménjam denár.
Uslúženəc: – Lahkó.
Stŕanka: – Zaníma me, kákšən je dánəs tečáj za švédske króne.
Uslúžbenəc: – Nakúpni tečáj za stó švédskih krón je dvá tísoč pétsto pétintrídeset tólarjev, prodájni pa dvá tísoč trísto pétinsédəmdeset tólarjev.
Stránka: – Vídim, da je króna málce pádla, tólar pa narástəł. Téh trí tísoč krón bi potém kar zaménjał v tólarje.
Uslúžbenəc: – Želíte, da vam dám bánkovce po desét tísoč ali po tísoč tólarjev?
Stránka: – Kar tisočáke mi dájte. Hvála in na svídenje.


Nove besede

bánka bank
stránka kund
túj främmande, utländsk
ôkənce (dim. av ôkno) lucka, litet fönster
zaménja < zamenjúje, zamenjeváł (+ v + ack.) växla till ngt
uslúžbenəc tjänsteman
vplačílo inbetalning (av v- in, pláča betalar)
vhôd (Gsg vhóda) ingång
napís skylt, påskrift, text
odkúp köp (av od från, kúpi köper)
prodája försäljning (av pro- genom, ger)
valúta valuta
oprostí, opróstił, oprostíla < opróšča ursäkta, förlåta
nakúpni köp-, inköps-
prodájni sälj-, försäljnings-
málce (dim. av málo) lite
naráste, narás(t)əł, narás(t)la, narásti < narášča stiga
bánkovəc sedel
po (+ ack.) på, à
tisočák tusenlapp


Komentarji

Oregelbundna former av pronomen
Ett fåtal pronomen har i femininum lokativ och dativ singular ändelsen -ej istället för -i. Detta gäller tèj denna, vsèj all, hel, njèj henne, den.


Inga kommentarer: