Slovenska A1 • Textläsning • Text 63

Dialogen bygger på en text i Szlovén nyelvkönyv av Ferenc Mukics.


V potoválni agénciji

Stránka: – Oprostíte, žêleł bi nékaj informácij v zvézi s potovánjem v Benétke.
Uslúžbenəc: – V Benétke organizíramo potovánje z modêrnim turístičnim ávtobusom. Odhódi so vsák pétək s povrátkom v nedéljo. V céno so vštéte túdi gostínske storítve po prográmu, s prenočíščem v hotélu s trémi zvézdicami, oglédi, vódenje in organizácija izléta.
Stránka: – Kákšna pa je céna?
Uslúžbenəc: – Tríindvájset tísoč tólarjev. Če želíte ênopósteljno sôbo, mórate dopláčati dvá tísoč dvésto tólarjev.
Stránka: – To je pa dragó!
Uslúžbenəc: – Véste, vsí náši pótniki so v čásu potovánja túdi zavarováni. Imámo samó nájbóljše vodníke, hotél je lepó urejên...
Stránka: – Imáte túdi kákšne popúste?
Uslúžbenəc: – Ósəmdeset odstótkov za otrôka do drúgega léta, če níma svôjega sédeža, in štírideset odstótkov za otrôka od drúgega do dvánajstega léta, če imá svôj sédež.
Stránka: – Ahá. Káj pa kredít?
Uslúžbenəc: – Za takó májhne vsôte ne dájemo kredítov.
Stránka: – Je mogóče kombinírati potovánje z ávtobusom in ládjo?
Uslúžbenəc: – Túdi takó je mogóče, və́ndar le z vlákom. (Prelísta vôzni réd vlákov in ládij.) Z jútranjim vlákom prídete na Réko ob tri četŕt na devét. Iméli boste dovôlj čása, da kúpite vozòvnico za ládjo z odhódom ob četŕt na enájst.
Stránka: – Pri vás nê bi mógəł kúpiti vozòvnice za ládjo ali vsáj rezervírati mésto? Kakó naj vém v Ljubljáni, ali so prôsti sédeži na ládji na Réki?
Uslúžbenəc: – Žáł nê.
Stránka: – Nô, potém pa na svídenje pa hvála.


Nove besede

potoválni rese-
agencíja byrå
informácija (oftast i plural) information
zvéza förbindelse, samband
Benétke (fem.pl.tant.) Venedig
organizíra organisera
odhôd (Gsg odhóda) avgång, avresa
pétək fredag
povrátək återkomst, återresa
nedélja söndag
vštêje, štéł < vštéva inkludera, räkna in (av v- in, štêje räknar)
gostínski hotell- och restaurang-, natt- och matgäst-, turist-, gästgiveri-
storítəv (fem.) tjänst
prográm program
zvézda (dim. zvézdica) stjärna
oglêd (Gsg. ogléda) besök, sightseeing (av o- runt, gléda tittar)
vódenje guidning (av vódi leder, för)
organizácija organisation, organisering
dopláča < doplačúje, doplačeváł betala extra, i tillägg
pótnik resenär
zavarúje, zavarováł < försäkra
vodník guide
naj- prefix som markerar superlativ
uredí, urédił, uredíla < urêja arrangera, ordna, inreda
popúst rabatt
odstótək procent (av od av, stó hundra)
sédež säte, sits
ahá jaha
kredít kredit, (avbetalning)
vsôta summa
kombiníra kombinera
prelísta < prelistáva bläddra (av pre- genom, líst blad)
vôzni kör- (av vózi kör)
vôzni réd tidtabell
jútranji morgon-
vozòvnica (färd)biljett
mésto plats


Komentarji

Avvikande böjningstyper

Feminina substantiv som slutar på -ja som föregås av konsonant får inskott av ett flyktigt -i- i genitiv plural.

ládja båt,
ládij Gpl.


Preteritum particip
Preteritum particip (motsvarande svenskans perfekt particip) har i de allra flesta fall ändelsen -n. Denna ändelse läggs till stammen i verbets l-form. Betoningen är som regel den samma som i presens.

rezervíra, rezervírał rezervíran reserverad
zavarúje, zavarováł zavarován försäkrad

Verb som slutar på -ił byter -i- mot -e- och många gånger inträffar någon förändring av den föregående konsonanten.

priporočí, priporóčił, priporčíla priporočên rekommenderad
dovóli, dovôlił, dovolíla l → lj dovóljen tillåten
uredí, urédił, uredíla d → j urejên ordnad, inredd

Ett litet antal verb med presens på -je har preteritum particip på -t i stället för -n.

štêje, štéł štét räknad


Verbalsubstantiv

Verbalsubstantiven bildas på samma sätt som preteritum particip men slutar i stället på -nje.

potúje, potováł potovánje resande, resa
vódi, vôdił, vodíla vódenje guidning, ledning


Tidsangivelse
På svenska används prepositionerna i och över för att ange ett antal minuter av före eller efter hel timme. I slovenskan används på motsvarande sätt do till + genitiv resp. čez över + ackusativ, t.ex.

Prišə'ł je desét do pêtih.
Han kom tio i fem.

Prišə'ł je desét čez pét.
Han kom tio över fem.

I stället för pétnajst femton kan četŕt kvart användas. Före četŕt kan ob användas.

Prišə'ł je pétnajst do pêtih.
Han kom femton minuter i fem.

Prišə'ł je (ob) četŕt do pêtih.
Han kom kvart över fem.

Prišə'ł je desét čez pét.
Han kom femton minuter över fem.

Prišə'ł je (ob) četŕt čez pét.
Han kom kvart över fem.

När četŕt kvart används kan man även uttrycka sig med hjälp av prepositionen na till + ackusativ av den efterföljande timmen.

Prišə'ł je (ob) četŕt na šést.
Han kom kvart över fem.
(eg. ...en kvart (på väg från fem) till sex)

På samma sätt kan man i stället för četŕt do uttrycka samma sak med hjälp av tričetŕt na + ackusativ av den efterföljande timmen.

Prišə'ł je (ob) tričetŕt na šést.
Han kom kvart i sex.
(eg. ...tre kvart (på väg från fem) till sex)


Minuter efter hel timme uttrycks med prepositionen čez över som följs av ackusativ. Ackusativen av grundtalen har ingen ändelse förutom êna som i ackusativ blir êno.

Úra je pét čez êno.
Klockan är fem över ett.

Úra je desét čez dvé.
Klockan är tio över två.

Úra je dvájset čez pét.
Klockan är tjugo över fem.

Minuter före hel timme uttrycks med prepositionen do till som följs av genitiv. Genitiven slutar som sagt på -ih.

Úra je pét do ênih.
Klockan är fem i ett.

Úra je desét do dvéh.
Klockan är tio i två.

Úra je dvájset do pêtih.
Klockan är tjugo i fem.Inga kommentarer: