Slovenska A2

Nätbaserad distanskurs vid Uppsala universitet
Kurskod 5SL002 • 15 högskolepoäng • Anmälan via Antagning.se
 
Länk till kursplan. • Länk till information för studenter.

Kursen ger utökade grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i och om det slovenska språket, grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i och om översättning från slovenska till ett skandinaviskt språk, liksom en allmän orientering om samtida slovensk litteratur och kultur.

Genomförande

Lektionstider: 
Måndagar, onsdagar och fredagar kl 17.00-18.00, dvs. 60 minuterslektioner.
Sammanlagt 45 tillfällen under perioden fre 18 januari - ons 5 juni.

Undervisningen genomförs som webbaserade e-möten via Adobe Connect.
En hemuppgift skall lämnas in varje tisdag, torsdag, lördag via ett webbformulär. Den kommenteras och returneras följande vardagsförmiddag och diskuteras på följande e-lektion.
Inför varje e-lektion studeras några sidor i läroboken Gremo naprej och i textläsningskompendiet, varpå det inlästa stoffet diskuteras och bearbetas på lektionen.
Därtill kommer varje vecka en kort dikt och/eller en kort musiktext, som läses i original och översätts, liksom bekantskap med en samtida skönlitterär författare genom läsning av verk i översättning.
Mot slutet av kursen utförs två specialuppgifter, en uppsats kring en frågeställning inom slovensk kultur och litteratur samt en kommenterad översättning. Det är också obligatoriskt att lämna återkoppling till de medstuderande på minst en uppsats av vardera typen.


Obligatorisk kurslitteratur

Böcker som måste köpas eller lånas:
 • Petric Lasnik, Pirih Svetina & Ponikvar. 2009. Gremo naprej med tillhörande CD-skiva. 119 s. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
  - Boken beställs enklast genom ett mail till knjigarna@ff.uni-lj.si. Kontakta dem så tidigt som någonsin möjligt för det kan ta ett par veckor att få boken.
  - Om du har någon i din närhet som kan hjälpa dig med den slovenska hemsidan så är det smidigare att beställa från
  emka.si. De levererar betydligt snabbare. Tänk bara på att byta land till Švedska innan du börjar fylla i dina personuppgifter och adress, annars finns risk att du får ett felmeddelande.
  - Om du i stället vill be någon bekant att köpa boken i Slovenien och skicka till dig så finns den i alla större bokhandlar i Ljubljana, men säkrast hos Mladinska knjiga mittemot huvudpostkontoret på Slovenska cesta 29 eller i Filosofiska fakultetens bokhandel på Aškerčeva 2.

Artiklar som skickas till självkostnadspris:
 • Ingo, Rune. 1991. ”Översättningens fyra grundaspekter” i: Språkbruk 2/1991, sid. 7-17.
 • Tegelberg, E. 2005. ”Språkproblem och kulturkonflikter” i Tvärsnitt 1/05, sid. 31-35.

Titlar i elektronisk form:
Anvisade texter av och om samtida slovenska författare. Framför allt:
Referenslitteratur
 • Nilsson, Morgan (under arbete) Kort slovensk-svensk ordbok.
 • Nilsson, Morgan (under arbete) Kort slovensk grammatik.
 • Holmqvist, Lena. 2004. Švedsko-slovenski slovar. Ljubljana: SAZU. 302 ss. ISBN 961-6500-24-4.
 • Grabnar. 2010. Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS. ISBN 978-86-341-4186-3.

Förslag till vidare läsning för den särskilt intresserade 

Webbpublikationer

Språk

Översättning
Litteratur

Böcker

Skönlitteratur
 • Lucija Stupica. När avtrycken vaknar. Malmö: Rámus 2009.
 • Aleš Šteger. Tingens bok. Malmö: Rámus 2006.
Grammatik och ordböcker
 • Nilsson, Morgan. 2002. Allmän grammatik för begynnande slavister. Hällingsjö: Mononen. 76 s. ISBN 91-973487-5-9.
 • Herrity, P. (2000) Slovene: A Comprehensive Grammar. London: Routledge. 372 pp. ISBN 0-415-23147-7 (hard cover), 0-415-23148-5 (pb)
 • Svane, G.O. (1958) Grammatik der slowenischen Schriftsprache. Kopenhagen: Rosenkilde und Bagger. 151 pp. ISBN saknas.
 • Vincenot, C. (1975) Essai de grammaire slovène. Ljubljana: Mladinska knjiga. 353 pp. ISBN saknas.
 • Debenjak, D. m.fl. 2003. Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 1652 ss. ISBN 86-341-3033-9.
 • Šlenc, S. m.fl. 2006. Veliki slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS. 1539 sidor. ISBN 86-341-1999-8.
 • Grad, A. & Leeming, H. 1994. Veliki slovensko-angleški slovar. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 827 ss. ISBN 86-341-0984-4.
Inga kommentarer: