S slovenščino nimam težav: kapitel 3

Läs hela kapitel 3 på sidorna 16-21 i textboken. Lyssna på alla inspelningar på CD:n.

Glosor finns här

Grammatik
På sidan 18 repeteras bildningen av preteritumformerna och du uppmärksammas på några av de vanligaste svårböjda verbens l-former.

Vidare tar man upp de tre frågeorden kákšən hurdan, katéri vilken och čigáv vems samt de possessiva pronomenen och de possessiva formerna av substantiv som ju bildas med -ov (-ev) av maskulina ord och med -in av feminina ord. Dessa possessiva former används när ägaren uttrycks med ett ord. I alla andra fall används vanlig genitiv. De possessiva formerna böjs dessutom som adjektiv för att överensstämma med det ägda föremålet. Jfr.:

sêstrin ávto, Ánin ávto men ávto môje sêstre, ávto Áne Novák (fem. efternamn böjs ej!)

sêstrina knjíga, Ánina knjiga men knjíga môje sêstre, knjíga Áne Novák

Vidare påminner man om att det reflexiva svój, svôja, svôje etc. normalt alltid bör användas när man syftar på subjektet i satsen, alltså även när subjektet är jag, du, vi eller ni.

Slutligen uppmärksammas den allmänt underordnande konjunktionen da att.

Övningar
  • Börja arbeta med övningarna i textboken och gör sen alla i övningshäftet
  • Facit till textboken finns här.
  • Rätta övningshäftets övningar med facit som du hittar i textboken s. 72-73

Arbetsuppgifter
  • Översätt texten Preberite naslednje besedilo s. 16 i textboken - jämför med facit förslag
  • Gör uppgift Odgovorite på s. 16 i textboken - jämför med facit förslag
  • Översätt texten Slovenija iz zgodovine på s. 21 i textboken - jämför med facit förslag
  • Gör uppgift 3 Kakšna je? / Kakšen je / Kakšno je? på s. 9 i övningshäftet - jämför med facit förslag
  • Gör uppgift 6 Smiselno dopolnite på s. 10 i övningshäftet - jämför med facit förslag
  • Översätt Alla bor i samma hus till slovenska - jämför med facit förslagInga kommentarer: