2. Slovenska A1: Prva enota + Besedilo 8

Börja med:

  1. Läs om slovensk grammatik på sid. 4-7 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
  2. Läs text 8 på sid. 11-12 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
  3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och börja öva på glosorna till text 8-12
  4. Läs avsnitten1-3 på sid. 15-18 i  1. enota i läroboken  ABC 123 Gremo och lyssna på CD-skivan. 
  5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
  6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 02 + Inledning till slovensk grammatik 2

övningar