Översättningar

Litteratur

Musik


Självstudier: Slovenska A1

Nedan finns länkar till sidor som innehåller stora delar av kursen Slovenska A1 så att de som vill ska själva kunna köpa boken ABC 123 Gremo och bedriva självstudier.

 1. Uvodna enota + Besedila 1-7  
 2. Prva enota + besedilo
 3. Prva enota + besedila 9-10 
 4. Prva enota + besediIi 11-13
 5. Druga enota + besedilo 14 
 6. Tretja enota + besedila 15-18 
 7. Tretja enota + besedila 19-23 
 8. Tretja enota + besedili 24-25 
 9. Četrta enota + besedilo 26 
 10. Četrta enota + besedila 27-29 
 11. Četrta enota + besedilo 29 
 12. Četrta enota + besedila 30-31
 13. Peta enota + besedilo 32 
 14. Peta enota + besedili 32-33 
 15. Šesta enota 
 16. Šesta enota + besedilo 33 
 17. Sedma enota + besedila 34-36 
 18. Sedma enota + besedila 37-42
 19. Osma enota + besedili 43-44
 20. Osma enota + besedili 43-44
1. Slovenska A1: Uvodna enota + Besedila 1-7

Börja med:
 1. Läs om slovenskans uttal på sid. 2-3 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
 2. Läs texterna 1-7 på sid. 2-10 i kompendiet Textläsning A1 och  lyssna på de tillhörande ljudfilerna Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
 3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.
 4. Läs Uvodna enota på sidorna 9-13 i läroboken ABC 123 Gremo och lyssna på CD-skivan. 
 5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
 6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 01 +Inledning till slovensk grammatik 1
 7. Gör övningarna 3, 4, 5, 6, 7, 8 i Uvodna enota i ABC-boken. Rätta med facit som finns på sidan 145. 

Övningar:
Titta på Tabellen med alla siffrorna.
 övningar att känna igen.

skriv siffrorna med bokstäver


2. Slovenska A1: Prva enota + Besedilo 8

Börja med:

 1. Läs om slovensk grammatik på sid. 4-7 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
 2. Läs text 8 på sid. 11-12 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
 3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och börja öva på glosorna till text 8-12
 4. Läs avsnitten1-3 på sid. 15-18 i  1. enota i läroboken  ABC 123 Gremo och lyssna på CD-skivan. 
 5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
 6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 02 + Inledning till slovensk grammatik 2

övningar

3. Slovenska A1: Prva enota + besedila 9-10

Börja med:

 1. Läs om slovensk grammatik på sid. 7-9 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
 2. Läs texterna 9-10 på sid. 13-18 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
 3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och börja öva på glosorna till text 8-12
 4. Läs avsnitten 4-10 på sidorna 18-20 i 1. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
 5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
 6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 03 + Inledning till slovensk grammatik 3

övningar 

 • Träna på glosor, sid. 21, 22.
 • Gör övningarna 4, 7, 9 i 1. enota i ABC-boken. Rätta med facit som finns på sidan 145.
 • Titta på alla utom den sista grammatiktabbellen på sidan 105.
 • Gör grammatikövningarna nr 1, 2, 7 på sidan 106-107 och rätta med facit på sidan 145.
 • Öva på substantivens genus: en/ena/eno.

 

4. Slovenska A1: Prva enota + Besedila 11-13

Börja med:

 1. Läs om slovensk grammatik på sid. 9 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
 2. Läs text 11-13 på sid. 19-25 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
 3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och öva på glosorna till texterna 8-12, och till texterna 13-17
 4. Läs avsnitten 11-17 på sidorna 21-24 i 1. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
 5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
 6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 04

 7. För den som själv vill kunna ändra, lägga till och ta bort glosor finns flera bra program att installera på den egna datorn. Här är länkar till några som klarar de tre slovenska bokstäver č, š, ž: Vokabel, WordQuiz, WordLearn, QuizLet. Den som skapar övningar för något av programmen får väldigt gärna dela med sig av filerna i diskussionsforumet.

  övningar

  • Gör övningarna 12-17 i 1. enota i ABC-boken. Rätta med facit som finns på sidan 145.
  • Titta på den sista grammatiktabbellen på sidan 105.
  • Gör grammatikövningarna nr 5-6 på sidan 107 och rätta med facit på sidan 145.
  • Öva på kvinnliga personbeteckningar

5. Slovenska A1: Druga enota + besedilo 14

Börja med:

 1. Läs om slovensk grammatik på sid. 10 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
 2. Läs text 14 på sid. 26-28 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
 3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och öva på glosorna till texterna 13-17
 4.  Läs avsnitten 11-17 på sidorna 21-24 i 2. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
 5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
 6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 05

övningar

 • Öva på de nya glosorna på sid. 26, 26-32
 • Gör övningarna 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18 i 2. enota i ABC-boken. Rätta med facit som finns på sidan 145.
 • Titta på grammatiktabbellen på sidan 108.
 • Gör grammatikövningarna nr 1-5 på sidan 108-109 och rätta med facit på sidan 145-146.
 • Öva på substantiv i dual/plural efter dva/tri/štiri.6. Slovenska A1: Tretja enota + besedila 15-18

Börja med:

 1. Läs om slovensk grammatik på sid. 11-12 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
 2. Läs text 15-18 på sid. 29-39 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
 3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och öva på glosorna till texterna 13-17 och 18-22
 4.  Läs avsnitten 11-17 på sidorna 21-24 i 3. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
 5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
 6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 06

övningar

 • Träna på glosorna på sid. 36 vänster, sid. 36 höger, sid. 37
 • Titta på de 2 översta grammatiktabellerna på sidan 110.
 • Gör grammatikövningarna nr 1-3 på sidan 110-111 och rätta med facit på sidan 146.

7. Slovenska A1: Tretja enota + besedila 19-23

Börja med:

 1. Läs om slovensk grammatik på sid. 12-13 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
 2. Läs text 19-23 på sid. 40-49 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
 3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och öva på glosorna till texterna 18-22 och 23-27
 4.  Läs avsnitten 11-17 på sidorna 21-24 i 3. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
 5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
 6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 07

övningar8. Slovenska A1: Tretja enota + besedili 24-25

Börja med:

 1. Läs om slovensk grammatik på sid. 14 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
 2. Läs text 24-25 på sid. 50-57 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
 3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och öva på glosorna till  23-27
 4.  Läs avsnitten 11-19 på sidorna 43-46 i 3. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
 5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
 6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 08

övningar

 • Gör övningarna 11, 12, 13, 17 i 3. enota i ABC-boken. Rätta med facit som finns på sidan 146.


9. Slovenska A1: Četrta enota + besedilo 26

Börja med:

 1. Läs om slovensk grammatik på sid. 15 & 20 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
 2. Läs text 26 på sid. 58 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
 3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och öva på glosorna till  23-27
 4.  Läs avsnitten 1-2 på sidorna 47-50 i 4. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
 5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
 6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 09

övningar


10. Slovenska A1: Četrta enota + besedila 27-29

Börja med:

 1. Läs om slovensk grammatik på sid. 21 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
 2. Läs texterna 27-29 på sid. 59-68 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
 3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och öva på glosorna till  23-27 och 28-31
 4.  Läs avsnitt 3-12, s. 50-54. i 4. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
 5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
 6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 10

övningar

 • Lyssna på Sam med Marko Pascal Rožman och översätt texten till svenska.
 • Gör övningarna 7, 9, 12 i 4. enota på s. 52-54 i ABC-boken.
 • Rätta med facit som finns på sidan 146.
 • Titta på de resterande grammatikrutorna på sidan 113.
 • Träna på verbet biti i presens.
 • Träna på böjningen av 'rad'.
11. Slovenska A1: Četrta enota + besedilo 29

Börja med:

 1. Läs om slovensk grammatik på sid. 16-19 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
 2. Läs texterna 27-29 på sid. 59-68 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
 3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och öva på glosorna till 28-31
 4.  Läs avsnitt 13-18, s. 55-57. i 4. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
 5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
 6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 11

övningar

 • Lyssna på Siva pot med Aleksander Mežek och översätt texten till svenska.
 • Gör övningarna 14, 15, 17 i 4. enota i ABC-boken. Rätta med facit som finns på sidan 146.
 • Titta på grammatikrutorna på sidan 114.
 • Gör grammatikövningarna nr 4-8 på sidorna 116-117 och rätta med facit på sidorna 146-147.12. Slovenska A1: Četrta enota + besedila 30-31

Börja med:

 1. Läs texterna 30-31 på sid. 69-81 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
 2. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och öva på glosorna till 28-31
 3.  Läs avsnitt 19-26, s. 58-60 i 4. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
 4. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
 5. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 12

övningar

 • Lyssna på Nika med Rock'n'Band och översätt texten till svenska.
 • Gör övningarna 21, 24, 25, 26 på s. 58-60 i 4. enota i ABC-boken.
 • Rätta med facit som finns på sidan 146.
 • Gör grammatikövning nr 10 på sidan 117.
 • Rätta med facit på sidan 147.
 • Träna på verbet 'kuha' i alla böjningsformer.


13. Slovenska A1: Peta enota + besedilo 32

Börja med:

 1. Läs sid. 22-23 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
 2. Läs texterna 32 på sid. 76-82 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
 3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och öva på glosorna till 32-34
 4.  Läs avsnitt 1-7, s. 61-65. i 5. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
 5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
 6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 13

övningar


14. Slovenska A1: Peta enota + besedilo 32 +33

Börja med:

 1. Läs sid. 22-23 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
 2. Läs texterna 32-33 på sid. 76-85 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
 3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och öva på glosorna till 32-34
 4.  Läs avsnitt 8-14, s. 66-70 i 5. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
 5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
 6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 14

övningar

 • Lyssna på Ne veš zakaj med Andraž Hribar.
 • Översätt texten till svenska.
 • Gör övningarna nr 9, 10, 11, 14 på s. 67-70.
 • Rätta med facit på s. 147.
 • Titta på de två kvarstående grammatikrutorna på sidan 118.
 • Gör grammatikövningarna nr 4, 5 på s. 120.
 • Rätta med facit på s 147.
 • Öva på substantiv som direkt objekt i ackusativ och genitiv15. Slovenska A1: Šesta enota

Börja med:

 1. Läs sid. 24-27 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
 2. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.
 3.  Läs avsnitt 1-10, s. 71-76. i 6. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
 4. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
 5. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 15

övningar
16. Slovenska A1: Šesta enota + 33

Börja med:

 1. Läs sid. 28-30 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
 2. Läs texterna 33 på sid. 83-85 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
 3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och öva på glosorna till 32-34
 4.  Läs avsnitt 11-23, s. 77-82 i 6. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
 5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
 6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 16

övningar
17. Slovenska A1: Sedma enota + 34-36

Börja med:

 1. Läs sid. 28-30 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
 2. Läs texterna 34-36 på sid. 86-94 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
 3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och öva på glosorna till texterna 35-42.
 4.  Läs avsnitt 1-4, s. 83-87 i 7. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
 5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
 6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 17

övningar

 • Lyssna på Modri klavir med Rok Kosmač.
 • Översätt texten till svenska.
 • Gör övningarna nr 3, 4 på s. 86-87.
 • Rätta med facit på s. 148.
 • Titta på grammatikrutorna på sidan 125.
 • Gör grammatikövningarna nr 1, 2, 3, 4 på s. 125-126.
 • Rätta med facit på s 148.
 • Öva på uttryck för känslouppplevelser.


18. Slovenska A1: Sedma enota + 37-42

Börja med:

 1. Läs sid. 31 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
 2. Läs texterna 37-42 på sid. 95-105 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
 3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och öva på glosorna till texterna 35-42.
 4.  Läs avsnitt 5-11, s. 88-9 i 7. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
 5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
 6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 18

övningar

 • Lyssna på Tvoje jutro med Vlado Kreslin.
 • Översätt texten till svenska.
 • Gör övningarna nr 6, 11 på s. 89, 92.
 • Rätta med facit på s. 148.
 • Öva på imperativ.