4. Slovenska A1: Prva enota + Besedila 11-13

Börja med:

 1. Läs om slovensk grammatik på sid. 9 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
 2. Läs text 11-13 på sid. 19-25 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
 3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och öva på glosorna till texterna 8-12, och till texterna 13-17
 4. Läs avsnitten 11-17 på sidorna 21-24 i 1. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
 5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
 6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 04

 7. För den som själv vill kunna ändra, lägga till och ta bort glosor finns flera bra program att installera på den egna datorn. Här är länkar till några som klarar de tre slovenska bokstäver č, š, ž: Vokabel, WordQuiz, WordLearn, QuizLet. Den som skapar övningar för något av programmen får väldigt gärna dela med sig av filerna i diskussionsforumet.

  övningar

  • Gör övningarna 12-17 i 1. enota i ABC-boken. Rätta med facit som finns på sidan 145.
  • Titta på den sista grammatiktabbellen på sidan 105.
  • Gör grammatikövningarna nr 5-6 på sidan 107 och rätta med facit på sidan 145.
  • Öva på kvinnliga personbeteckningar