3. Slovenska A1: Prva enota + besedila 9-10

Börja med:

 1. Läs om slovensk grammatik på sid. 7-9 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
 2. Läs texterna 9-10 på sid. 13-18 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
 3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och börja öva på glosorna till text 8-12
 4. Läs avsnitten 4-10 på sidorna 18-20 i 1. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
 5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
 6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 03 + Inledning till slovensk grammatik 3

övningar 

 • Träna på glosor, sid. 21, 22.
 • Gör övningarna 4, 7, 9 i 1. enota i ABC-boken. Rätta med facit som finns på sidan 145.
 • Titta på alla utom den sista grammatiktabbellen på sidan 105.
 • Gör grammatikövningarna nr 1, 2, 7 på sidan 106-107 och rätta med facit på sidan 145.
 • Öva på substantivens genus: en/ena/eno.

 

Inga kommentarer: