5. Slovenska A1: Druga enota + besedilo 14

Börja med:

 1. Läs om slovensk grammatik på sid. 10 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
 2. Läs text 14 på sid. 26-28 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
 3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och öva på glosorna till texterna 13-17
 4.  Läs avsnitten 11-17 på sidorna 21-24 i 2. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
 5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
 6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 05

övningar

 • Öva på de nya glosorna på sid. 26, 26-32
 • Gör övningarna 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18 i 2. enota i ABC-boken. Rätta med facit som finns på sidan 145.
 • Titta på grammatiktabbellen på sidan 108.
 • Gör grammatikövningarna nr 1-5 på sidan 108-109 och rätta med facit på sidan 145-146.
 • Öva på substantiv i dual/plural efter dva/tri/štiri.Inga kommentarer: