6. Slovenska A1: Tretja enota + besedila 15-18

Börja med:

  1. Läs om slovensk grammatik på sid. 11-12 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
  2. Läs text 15-18 på sid. 29-39 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
  3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och öva på glosorna till texterna 13-17 och 18-22
  4.  Läs avsnitten 11-17 på sidorna 21-24 i 3. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
  5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
  6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 06

övningar

  • Träna på glosorna på sid. 36 vänster, sid. 36 höger, sid. 37
  • Titta på de 2 översta grammatiktabellerna på sidan 110.
  • Gör grammatikövningarna nr 1-3 på sidan 110-111 och rätta med facit på sidan 146.

Inga kommentarer: