9. Slovenska A1: Četrta enota + besedilo 26

Börja med:

  1. Läs om slovensk grammatik på sid. 15 & 20 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
  2. Läs text 26 på sid. 58 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
  3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och öva på glosorna till  23-27
  4.  Läs avsnitten 1-2 på sidorna 47-50 i 4. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
  5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
  6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 09

övningar


Inga kommentarer: