8. Slovenska A1: Tretja enota + besedili 24-25

Börja med:

  1. Läs om slovensk grammatik på sid. 14 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
  2. Läs text 24-25 på sid. 50-57 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
  3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och öva på glosorna till  23-27
  4.  Läs avsnitten 11-19 på sidorna 43-46 i 3. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
  5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
  6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 08

övningar

  • Gör övningarna 11, 12, 13, 17 i 3. enota i ABC-boken. Rätta med facit som finns på sidan 146.


Inga kommentarer: