17. Slovenska A1: Sedma enota + 34-36

Börja med:

 1. Läs sid. 28-30 i kompendiet Kommentarer till ABC, 123, Gremo
 2. Läs texterna 34-36 på sid. 86-94 i kompendiet Textläsning A1 och lyssna på de tillhörande ljudfilerna. Texterna finns även i CLIL Store. Välj Language: Slovenščina. Orden i texten blir klickbara och hittas (kanske) i webbordböcker. 
 3. Plugga glosorna med hjälp av Glosor.eu.och öva på glosorna till texterna 35-42.
 4.  Läs avsnitt 1-4, s. 83-87 i 7. enota i läroboken ABC, 123, Gremo och lyssna på CD-skivan.
 5. Gloslistor till varje lektion i ABC-boken finns i kompendiet Glosor och kompletterande övningar. De viktigaste glosorna i ABC-boken finns även som s.k. gloskort som man kan printa dubbelsidigt, klippa och ha i fickan. 
 6. Lyssna på Grammatikgenomgången: Slovenskans grunder 17

övningar

 • Lyssna på Modri klavir med Rok Kosmač.
 • Översätt texten till svenska.
 • Gör övningarna nr 3, 4 på s. 86-87.
 • Rätta med facit på s. 148.
 • Titta på grammatikrutorna på sidan 125.
 • Gör grammatikövningarna nr 1, 2, 3, 4 på s. 125-126.
 • Rätta med facit på s 148.
 • Öva på uttryck för känslouppplevelser.


Inga kommentarer: